Tištěné slovo nemůže plně zprostředkovat zážitek z bohoslužeb vedených Jiřím Štorkem – jeho originální kazatelský projev, dramatické přechody, stoupající vzrušení a svéráznou dikci. Přesto jsme se pokusili převést mluvené slovo do literární podoby co nejvěrněji a redakční úpravy jsme omezili na minimum. Určitá neučesaná sršatost byla součástí Štorkova stylu.

Audio archiv z pozůstalosti Jiřího Štorka čítá necelou stovku kazet z let 1984–2002. Nejstarší pocházejí z Českého Brodu, naprostá většina nahrávek pak byla pořízena v Praze-Kobylisích. Účelem nahrávek bylo přiblížit bohoslužby těm členům sboru, kteří pro nemoc nebo s ohledem na pokročilý věk nemohli přijít do kostela. V kobyliském sboru se kázání nahrávala od začátku 80. let minulého století ještě za předchozího faráře Jana Karase. S rozvojem audiotechniky koncem 90. let se nahrávaly již systematicky celé nedělní bohoslužby.

Cílem malého týmu spolupracovníků je vzpomenout práci Jiřího Štorka a přiblížit jeho osobnost nejen jako faráře Českobratrské církve evangelické. Na přípravě publikací se podílejí převážně členové kobyliského sboru. Přepis magnetofonových nahrávek zajišťují Jana Plevová a Petra Drtinová, ilustracemi knihy provází Petra Fischerová.

Sborník Ohlédnutí obsahuje vzpomínky spolupracovníků, přátel a tři Štorkova kázání přednesená ve sboru ČCE v Praze-Kobylisích v letech 1998, 2001 a 2003. Prvním dílem edice Kazatel Jiří Štorek je pak ucelená sbírka ká­zá­ní na jednotlivé kapitoly První knihy Samuelovy. Cyklus začíná posledním dnem druhého tisíciletí – bohoslužbou v neděli na Silvestra roku 2000, dotýká se dramatického data 11. září 2001 a závěrečná kapitola přichází na řadu v únoru 2002.

Jan Bouček a Jakub Roskovec, červen 2013