Novinky

1. Samuelova

16.07.2013 08:46

Prvním dílem edice Kazatel Jiří Štorek je ucelená sbírka ká­zá­ní na jednotlivé kapitoly První knihy Samuelovy vydaná v červnu 2013. Doslov napsal prof. Pavel Filipi. Ilustrace Petra Fischerová. Formát A5, 128 stran, vazba brožovaná, vydal Jan Bouček, ISBN 978-80-905516-0-2, doporučená cena 129 Kč.

 

Ty, který třtinu nalomenou nedolomíš a čadící knot neuhasíš a hříšníky k sobě pozvedáš a nad námi se slitováváš a prostíráš před námi stůl svého Syna, buď od nás pochválen. Zaujmi náš život a pozvedni nás k sobě do jeho království. Amen.

 


 

Ohlédnutí

16.07.2013 08:49

Sborník Ohlédnutí vyšel v červnu 2013 k 10. výročí jeho úmrtí. Obsahuje vzpomínky jeho spolupracovníků, přátel a tři Štorkova kázání (přednesená ve sboru ČCE v Praze-Kobylisích v letech 1998, 2001 a 2003). Autoři textů: Jan Štefan, Michael Slavík, Pavel Vychopeň, Dagmar Křížková, Jongsil Lee, Peter Morée, Pavel Filipi a další. Ilustrace Petra Fischerová. 88 stran, vydal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Kobylisích, ISBN 978-80-260-4395-9, doporučená cena 89 Kč.

 

Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil."
Gen 28, 10–15